Beleidskader beheer

De provincie Flevoland kreeg eind 2016 de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen overgedragen van het Rijk. De provincie heeft Nieuwbeeld gevraagd het bestuurlijke en politieke proces te begeleiden om te komen tot een nieuw provinciaal beleidskader voor de Oostvaardersplassen op basis van een initiatiefvoorstel van Provinciale Staten van begin 2017. De werkzaamheden omvatten onder meer het samenstellen van een onafhankelijke begeleidingscommissie, de commissie Van Geel, en het ondersteunen bij de voorbereiding van de besluitvorming over het advies van de commissie.

Nadat het advies in juli 2018 integraal is vastgesteld als beleidskader, heeft de provincie Mark Waaijenberg gevraagd om de projectleiding op zich te nemen voor de uitvoering van het beleidskader in een periode van grote maatschappelijke dynamiek. De Oostvaardersplassen stonden op dat moment in het middelpunt van de maatschappelijke en politieke belangstelling. In deze rol gaf hij leiding aan een provinciaal projectteam en was verantwoordelijk voor de volle breedte van de uitvoering: de realisatie van de maatregelen, nadere onderzoeken (waaronder onderzoek naar de mogelijkheden voor anticonceptie), de externe communicatie over het beleid, de juridische aspecten en rechtszaken, de contacten met betrokken organisatie, zoals Staatsbosbeheer en de informatievoorziening en verantwoording naar college en staten. In juni 2020 heeft Mark deze werkzaamheden afgerond.

Vragen ?

image