Over NieuwBeeld

NieuwBeeld is een compact en slagvaardig bureau met een kring van geassocieerde topprofessionals. Adviseurs die uw organisatie en dagelijkse context kennen en doorgronden. Met bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit werken aan een zorgvuldig proces, gericht op het gezamenlijke ontwikkelen en realiseren van een strategie en/of samenwerking: één die uw organisatie verrijkt en nieuwe mogelijkheden creëert.

NieuwBeeld werd in 2010 opgericht door Wim Meijer en Rob Schouten en later sloten ook Mark Waaijenberg en Ward de Meulemeester zich aan. Margreet Koster verzorgt het secretariaat.
 

Rob
Schouten

Bekijk profiel

Drs. Rob Schouten studeerde Bestuurskunde aan de Universieteit Twente en is een van de oprichters van B&A Groep. Hij verliet het bureau in 2009 om zich samen met Wim Meijer te richten op een nieuwe uitdaging: NieuwBeeld.


Rob is een inhoudelijk gedreven en enthousiasmerend adviseur met zeer brede ervaring in het publieke domein. Hij koppelt inspiratie en overtuigingskracht op inhoud aan adequate procesbewaking. Schakelt makkelijk tussen bestuur en management, tussen strategie en uitvoering en tussen publiek en privaat. Werkt graag met groepen en is in staat om zaken (weer) in beweging te krijgen. Hij werkt in de lijn van missie, visie, strategie naar organisatie. Hierbij is hij sterk gericht op de doelvervlechting en coalitievorming tussen organisaties. 

 

 

 

"Zonder zingeving geen energie, zonder concrete resultaten geen samenwerking"

Mark
Waaijenberg

Bekijk profiel

Drs. Mark Waaijenberg studeerde Bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management. Hij startte zijn adviescarrière vanuit de schoolbanken en werkte bij meerdere adviesbureaus waaronder Ernst & Young, Cap Gemini en B&A Groep, waar hij enkele jaren directeur Consulting in Deventer was. 


Mark is een adviseur met kennis en ervaring in het publieke domein en in het bedrijfsleven. De laatste jaren werkt hij vooral binnen de overheid en voor non-profit organisaties op vraagstukken van strategie en samenwerking tussen organisaties, die steeds vaker samenvallen.

Is een gespreksleider in bijeenkomsten en debatten. Stelt toegevoegde maatschappelijke waarde hoog in het vaandel, houdt doelstellingen en ambitie scherp voor ogen. Trefwoorden zijn realisatiekracht, in beweging brengen, schouders eronder, doorgaan tot het af is. Steeds vaker in de rol van kwartiermaker. Hecht aan reflectie: als externe kun (en moet) je zaken in een ander perspectief kunnen zetten (een Nieuw Beeld) en daarmee ruimte maken voor nieuwe mogelijkheden. Was mede-grondlegger van maatschappelijk aanbesteden.

"Als externe kun (en moet) je zaken in een ander perspectief zetten."

Ward de
Meulemeester

Bekijk profiel

Ward de Meulemeester studeerde landschapsarchitectuur en planologie aan de Wageningen University & Research. Bij diverse ministeries, provincies en gemeenten werkte hij aan vele programma’s en projecten in brede interbestuurlijke samenwerkingsverbanden en organisatie-ontwikkelingen. Na zijn periode bij de projectdirectie Tweede Maasvlakte fungeerde hij bij diverse organisaties als interimmanager, werkte onder meer als programmadirecteur schaalsprong Almere en gaf leiding aan de Omgevingsvisie FlevolandStraks met een brede regionale samenwerkingsagenda.


Ward is een adviseur met brede kennis en ervaring in het (semi)publieke domein. Hij heeft zich gespecialiseerd in interim-management, programma’s en projecten. Het accent bij de programma’s en projecten ligt op het ontwikkelen van nieuwe strategieën in combinatie met het opzetten van samenwerkingsverbanden. De basis voor zijn werkwijze is het creëren van een gezamenlijke focus op de vraagstelling. Vervolgens wordt vanuit deze focus een perspectief opgesteld, dat inspireert, grenzen verlegt en partijen in beweging brengt. Een nieuw perspectief is voor Ward alleen compleet als dit concrete handelingsperspectieven en condities voor uitvoering bevat. Want zonder de mogelijkheid om de stap naar resultaten te zetten, blijft dit perspectief slechts een mooie fantasie.

                                    

"De basis voor mijn werkwijze is het creëren van een gezamenlijke focus op de vraagstelling."

Margreet
Koster

Bekijk profiel
Margreet Koster voert - al sinds de oprichting - het secretariaat van NieuwBeeld op afstand. "Het geeft me veel voldoening om mee én vooruit te denken met degene voor wie ik werk. Als team van NieuwBeeld werken we allemaal zelfstandig, maar toch samen. Efficient en doelgericht. We werken met korte lijnen en dat is bijzonder plezierig. Ik krijg veel energie van mijn werk en de mensen voor wie ik dat mag doen. Het is fijn om voor NieuwBeeld de randvoorwaarden in goede banen te leiden."

"Prettig om alle randvoorwaarden in goede banen te leiden."

Vragen ?

image