Van gemeenschappelijke regeling NLE naar Batavialand

De provincie Flevoland nam sinds het begin van deze eeuw samen met andere medeoverheden (gemeenten, waterschap, Rijk) en stichtingen deel in de gemeenschappelijke regeling (GR) Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE). De deelnemers wilden de GR omvormen tot een nieuwe GR Het Flevolands Archief. De provincie heeft Mark Waaijenberg gevraagd als projectleider om dit te realiseren. Voor deze omvorming was het nodig om het museum in Lelystad, dat onderdeel was van de GR, te verzelfstandigen en onder te brengen bij Batavialand. Samen met de partners van de provincie heeft Mark de provincie gewerkt aan de realisatie van Stichting Erfgoedpark Batavialand: de samenvoeging van het museum, de rijksmaritieme collectie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de stichting Bataviawerf.

Als onderdeel van deze realisatie heeft Mark als projectleider voor de provincie het provinciaal archeologisch depot en het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland (SAMF) ondergebracht bij de Batavialand. Onderdeel van de omvorming van de GR was de overname van het onroerend goed van de GR door de provincie en het maken van huurafspraken met de nieuwe GR HFA en Batavialand. Op deze wijze is er een gemeenschappelijke regeling tot stand gekomen die zich richt op de wettelijke taken van elk van de deelnemers en zijn de museale taken van NLE ondergebracht bij Batavialand, waarmee een subsidierelatie is aangegaan door de provincie.

Vragen ?

image