Ontwikkelingspark Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land is het jongste nationale park van Nederland. Het park is een initiatief van de provincie Flevoland. De provincie en de zeven andere partners hebben begin 2019 een ontwikkelingsvisie voor het park gepresenteerd. Nieuw Land is een echt ontwikkelingspark en in de visie zijn ruimtelijk-fysieke projecten en gebiedsontwikkeling een belangrijk onderdeel. Denk aan de ontwikkeling van de Marker Wadden, de poortontwikkelingen in Lelystad en Almere en aan de ingrepen als de moerasreset in de Oostvaardersplassen. Ook marketing, communicatie, educatie en onderzoek hebben een belangrijke plaats.

De provincie Flevoland heeft Mark Waaijenberg, na de presentatie van de ontwikkelingsvisie, gevraagd om samen met de partners invulling te geven aan de visie en daarbij toe te werken naar Nationaal Park Nieuw Land als nationaal park nieuwe stijl. Opdrachtgever is de provincie Flevoland, maar de opdracht is om zijn rol zo onafhankelijk mogelijk in te vullen. En in deze rol in de gezamenlijkheid van de acht partners inhoudelijk stappen te zetten en daarin de samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau tussen de acht partners verder vorm te geven. Met een goede balans tussen hun belangen op het gebied van natuurontwikkeling en -beleving en de gezamenlijke ambitie van de partners voor Nationaal Park Nieuw Land.

Vragen ?

image