Interim-programmadirecteur / opgavemanager wonen gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht is een populaire woonstad. Vele mensen vinden hun weg naar deze stad. Gevolg hiervan is een grote druk op de woningmarkt. Iedereen zoekt een woning. Een plek waar ze zich thuis voelen. Maar in een periode van wooncrisis is het vinden van een eigen woonplek of huis geen vanzelfsprekendheid. Er is immers een groot gebrek, wat leidt tot diverse excessen. Dit stelt de gemeente voor vele ‘nieuwe’ uitdagingen. Dit vereist een doorontwikkeling van het gemeentelijk programmateam, prioritering en focus, een aanpassing in de strategie en het verbeteren van de werkprocessen. De standaard is niet langer toereikend om de veeleisendheid van dit complexe maatschappelijk vraagstuk aan te pakken. NieuwBeeld heeft het interim-management geleverd voor de gemeente Utrecht. Vanuit een visie op het maatschappelijk vraagstuk is met de gemeente een nieuw team opgebouwd, zodat zij vanuit haar professionaliteit – binnen haar mogelijkheden – het beste kan bieden voor de stad en haar inwoners.

Vragen ?

image