Viering van 100 jaar Zuiderzeewet

Op 14 juni 2018 was het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. Een mijlpaal van onmiskenbaar belang voor Nederland. De Zuiderzeewet markeert het begin van de werken – de aanleg van de Afsluitdijk, de inpolderingen met de Wieringermeerpolder, de Noordoostpolder en de Flevopolders, de realisatie van het IJsselmeer – die het hart van Nederland bescherming gingen bieden tegen de gevaren van de Zuiderzee. De provincie Flevoland heeft Mark Waaijenberg gevraagd als projectleider voor de viering van deze 100ste verjaardag, waarbij samenwerking met overheden en organisaties rondom de voormalige Zuiderzee een voorwaarde was. Met een klein projectteam heeft Mark een plan voor de viering gemaakt en dit plan voor de provincie en met de partners gedurende 2018 gerealiseerd.

Om een indruk te geven van dit jubileumjaar: de viering is gemarkeerd met vier hoogtepunten. De opening van het Afsluitdijk Wadden Center, de Zuiderzeehavendagen in Lelystad, de opening van het Deltawerk// in het Waterloopbos en de onthulling van het achtste landschapskunstwerk – het Monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet – in Dronten. Dit naast onder meer ruim 150 activiteiten in Flevoland en rondom de voormalige Zuiderzee, de publicatie van 4 boeken, de realisatie van 3 documentaires voor regionale en landelijke televisie, speciale tentoonstellingen in 14 musea rondom de Zuiderzee en specifiek voor jongeren theaterprogramma’s, schooleducatieprogramma’s en een landelijke themaweek in Nieuwsbegrip. Aan al deze zaken is aandacht besteed in via toegesneden nationale en internationale PR en marketing, onder meer via de website en social media. Bijzonder was het bezoek van prinses Beatrix aan de Vlootschouw in het kader van de Zuiderzeehavendagen en van de ministers Van Nieuwenhuizen en Van Engelshoven aan drie van de vier hoogtepunten.

Vragen ?

image