Zoetermeer 2040

De basis voor Zoetermeer is vanaf de jaren zestig in een razend hoog tempo gelegd. In 2020 is Zoetermeer een stad met 125.000 inwoners, 50.000 banen en 55.000 woningen.

Er breekt een nieuwe periode aan voor new town Zoetermeer. Geen focus op de groei van de stad. Het gaat er nu om de basis uit te laten groeien naar een stad die in balans komt. Dit geldt zowel voor de samenleving, de economie als de fysieke omgeving. De basis van de stad wordt verrijkt. Der homogeniteit die eigen is aan new towns zal organisch doorontwikkeling naar een stad die leeft en meer diversiteit kent. Meer ruimte voor de krachten uit de samenleving.

Zoetermeer 2040 is het traject waarlangs dit is opgepakt. Het is niet alleen een visie voor de lange termijn (naast een sociale en economische visie ook de omgevingsvisie). Het gaat in essentie over de wijze waarop bestuur en organisatie de stad naar een next level gaan brengen. Zoetermeer 2040 is een visie die haar betekenis krijgt in het dagelijks handelen van bestuur, organisatie en de kracht zoekt bij de partners van de stad.

NieuwBeeld heeft de gemeente begeleid bij dit traject. Hierbij richtte NieuwBeeld zich zowel op de begeleiding van de inhoudelijke visievorming als de advisering aan bestuur en organisatie met betrekking tot de passende werkwijze.

 
What do you want to do ?
New mail

Vragen ?

image