Ward de Meulemeester

Ward de Meulemeester studeerde landschapsarchitectuur en planologie aan de Wageningen University & Research. Bij diverse ministeries, provincies en gemeenten werkte hij aan vele programma’s en projecten in brede interbestuurlijke samenwerkingsverbanden en organisatie-ontwikkelingen. Na zijn periode bij de projectdirectie Tweede Maasvlakte fungeerde hij bij diverse organisaties als interimmanager, werkte onder meer als programmadirecteur schaalsprong Almere en gaf leiding aan de Omgevingsvisie FlevolandStraks met een brede regionale samenwerkingsagenda.


Ward is een adviseur met brede kennis en ervaring in het (semi)publieke domein. Hij heeft zich gespecialiseerd in interim-management, programma’s en projecten. Het accent bij de programma’s en projecten ligt op het ontwikkelen van nieuwe strategieën in combinatie met het opzetten van samenwerkingsverbanden. De basis voor zijn werkwijze is het creëren van een gezamenlijke focus op de vraagstelling. Vervolgens wordt vanuit deze focus een perspectief opgesteld, dat inspireert, grenzen verlegt en partijen in beweging brengt. Een nieuw perspectief is voor Ward alleen compleet als dit concrete handelingsperspectieven en condities voor uitvoering bevat. Want zonder de mogelijkheid om de stap naar resultaten te zetten, blijft dit perspectief slechts een mooie fantasie.

                                    

Vragen ?

image