Begeleiding innovatieprocessen

De Twente Safety Campus (TSC) is een initiatief van de Veiligheidsregio Twente. De TSC opereert op het voormalig vliegveld Twente en is succesvol in het opleiden en trainen van first responders (TRONED), het verhogen van veiligheidsbewustwording bij scholieren (RISK FACTORY) en de innovatie op het terrein van brandveiligheid (SAFETY FIELD LAB).

NieuwBeeld werkt samen met TSC aan de volgende stap van het Safety Field Lab waarbij het gaat om marktgerichte en vraaggestuurde toepassing. De benodigde investeringen worden onderbouwd met een businesscase.

Vragen ?

image