Triple helix samenwerking

Wij hebben veel ervaring met de inrichting van programma's voor (regionale) economische stimulering. Naast inhoudelijke koersbepaling gaat het daarbij om een adequate governance waarin de betrokken overheden, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen met elkaar koers bepalen en houden.

Vragen ?

image