Interim-manager voor leiden veranderopgave

 

De OMFL sloot in haar rol als uitvoeringsorganisatie onvoldoende aan op de nieuwe economische strategie van de provincie Flevoland. De provincie formuleerde dan ook een noodzaak tot herijking en vitalisering van de OMFL. De versterking van de OMFL werd voortvarend opgepakt en hierbij werd NieuwBeeld door gedeputeerde Jan-Nico Appelman gevraagd om – in de persoon van Rob Schouten - als interim-directeur-bestuurder de veranderopgave te leiden. Daarnaast stond de provincie voor een professionaliseringsslag in haar rol als opdrachtgever. Hiertoe werd nauw samengewerkt met een kernteam vanuit de provincie Flevoland.


De verandering werd gefaseerd aangepakt. Er werd volop met stakeholders inhoudelijk en planningtechnisch afgestemd. Het team werd hierbij intensief betrokken. Rob Schouten zorgde niet alleen voor de dagelijkse leiding en praktische voorbereidingen voor de nieuwe directeur, maar ook voor een vertaling van het economisch programma Flevoland naar een uitvoeringsagenda, de fusie tussen OMFL en BFP (de fondsenbeheerder), de verzelfstandiging van Toerisme Flevoland en Sportservice, een nieuwe positionering en naam, de verhuizing naar een nieuwe locatie met een moderne werkomgeving en de uitbreiding van het team met diverse professionals.


Per 1 maart 2018 droeg Rob – na een interim-periode van tien maanden - het stokje over aan de nieuwe directeur, Marco Smit.

Meer informatie

 

Vragen ?

image