Henry Meijdam

Henry Meijdam studeerde o.a. Nederlands recht en is een ervaren bestuurder, toezichthouder en adviseur. Binnen NieuwBeeld houdt hij zich bezig met vraagstukken op het snijvlak tussen bedrijfsleven en openbaar bestuur.  Hij beschikt over een brede kennis en ervaring op het gebied o.a. governance, politiek bestuur, complexe samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Zo was Henry o.a. directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en waarnemend burgemeester van Lelystad. Meijdam heeft een uitgebreide ervaring. Zo was hij vele jaren adviseur van een groot aantal organisaties en overheden die actief zijn in de fysieke leefomgeving. Daarnaast fungeerde hij als directeur van het opleidingsbedrijf ESPEQ, van CURNET (kennisnetwerk voor de fysieke leefomgeving), het Interprovinciaal Overleg en voorzitter van o.a. de VROM-Raad/RLI. Meijdam bekleedt op dit moment diverse commissariaten, onder meer bij de stichting KOMO en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Vragen ?

image