Gemeente Haarlemmermeer

De plannen voor het doortrekken van de NoordZuidlijn naar Hoofddorp zijn in voorbereiding. Door de betere bereikbaarheid van Haarlemmermeer ontstaat een groeipotentie tot 40.000 woningen. Dit betekent in concreto dat komende decennia nog eens een middelgrote stad aan de Haarlemmermeer wordt toegevoegd. Een opgave van (boven)regionaal belang. Hoe laat je een stad met 155.000 inwoners op een verantwoorde wijze doorgroeien naar een gezonde stad met straks bijna 250.000 inwoners? Dit gaat om meer dan huizen bouwen en infrastructuur aanleggen. Dit gaat over mensen, samenleving opbouwen, goede voorzieningen, (internationale) economie en hoogwaardige leefomgeving. De oostflank van Haarlemmermeer is straks dé internationale entree van Nederland.

Dit vergt voor Haarlemmermeer zowel een visie op internationaal aantrekkelijk vestigingsklimaat als een aantrekkelijk perspectief voor de lokale bewoners. In het atelier Oostflank Haarlemmermeer wordt dit vraagstuk onderzocht. Het atelier is een samenwerking van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en provincie Noord Holland.

NieuwBeeld adviseert vanuit haar brede ervaringen met new towns (o.a. schaalsprong Almere 60.000 woningen, next level Lelystad, Zoetermeer 2040) de gemeente over de wijze waarop deze opgave op adequate wijze zowel inhoudelijk als procesmatig kan worden opgepakt. Een opgave die uitstijgt boven het lokale belang van alleen de gemeente Haarlemmermeer.

 
What do you want to do ?
New mail

Vragen ?

image