Bestuurlijke vernieuwing Gemeente Raalte

 

De gemeente Raalte heeft in haar raadsakkoord een experiment op gebied van bestuurlijke vernieuwing opgenomen. Het debat in de gemeenteraad over de kadernota start niet bij een uitgewerkt voorstel van het college. Het startpunt ligt bij de raad zelf. De raad gaf in gezamenlijkheid prioritering en financiële richting mee aan opgaven, die de ambtelijke organisatie heeft geïnventariseerd. Het college en de ambtelijke organisatie werkten deze vervolgens uit tot de kadernota. Dit innovatieve proces is begeleid door NieuwBeeld (o.a. procesadvisering en begeleiding bijeenkomst raad, college en organisatie).


Projectleider Coen Knipping, bestuurssecretaris bij de gemeente Raalte: 

“NieuwBeeld organiseerde een mooie opbouw van het programma en met hun onafhankelijke inbreng faciliteerden zij het goede gesprek. We vertrouwen hiermee een volgende stap te zetten in bestuurlijke vernieuwing en de toekomst van de gemeente”.


De gemeente Raalte werd in dit traject begeleid door Mark Waaijenberg en Ward de Meulemeester


Vragen ?

image